dav

ČETRI ŽURKULĒNI ir dekoratīvo žurciņu Lāsmas un Makša bērni. Tie piedzima 18. oktobrī, divas dienas pēc tam, kad patversmē Maksi izkastrēja. Izrādījās, ka tas jau bija parūpējies par ģimenes papildināšanu. Lāsmu un Maksi patversmes saimnieki atrada cieši aizvākotā kastē pie savām durvīm 22. septembra rītā. Gan mazuļiem, gan abām pieaugušajām žurciņām meklē jaunas mājas.