Adopcijas noteikumi

1.  Adoptēt dzīvnieku no SIA „Oposums” var 18 gadu vecumu sasniegusi persona.

2. SIA „Oposums” pēc saviem ieskatiem, var arī neatdot dzīvnieku adopcijai konkrētajai personai.

3. Personai, kura adoptē dzīvnieku, ir jānodrošina dzīvnieka turēšana atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai (Dzīvnieku aizsardzības likums, MK noteikumi – Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai).

4. Dzīvnieks netiek atdots personai, kura atrodas alkohola vai narkotisko vielu reibumā.

5. Dzīvnieks netiek atdots personai bez pastāvīgas dzīves vietas.

6. SIA „Oposums” patur tiesības saņemt informāciju par adoptējamo dzīvnieku, kā arī, iespēju dzīvnieku apmeklēt viņa jaunajās mājās, un, konstatējot labturības pārkāpumus, to atsavināt.

7. Adoptētājs apzinās, ka dzīvnieks var slimot un, dzīvniekam pārejot adoptētāja īpašumā, visus izdevumus pie vetārsta sedz dzīvnieka jaunais īpašnieks (adoptētājs).

8. Necelt pretenzijas pret SIA „Oposums” beidzoties adaptācijas periodam. Visas pretenzijas tiek risinātas sarunu ceļā adaptācijas perioda laikā (10 dienas).

 

 

Pirms suņa ierašanās jaunajās mājās, būtu nepieciešams iegādāties:

  • divas bļodiņas – vienu ēdināšanai, otru ūdenim.
  • kakla siksnu;
  • pavadu;
  • barību;
  • guļvietu

Adaptācijas laikā ļoti svarīgi pēc iespējas daudz komunicēt ar dzīvnieku, lai tas pierastu pie  jaunās ģimenes un uzskatītu jauno dzīvesvietu par savām mājām. Lūdzu esiet atbildīgi pret savu jauno ģimenes locekli!!!

Ja jūsu mājās jau ir kāds mājdzīvnieks, tad dzīvnieku sapazīstināšanu būtu, jāveic pakāpeniski. Suņus vislabāk iepazīstināt neitrālā teritorijā. Dodieties pastaigā gan ar jauno ģimenes locekli, gan suni, kurš jau dzīvo jūsmājās. Mājās esošais suns (kaķis) var izjust greizsirdību un demonstrējot teritorijas sargāšanas instinktus, tas varētu izraisīt konfliktu, no kura iespējams izvairīties. Ja pirmajā dienā, suņi savā starpā konfliktē, tas nenozīmē, ka pēc laika, viņi nespēs sadzīvot. Adaptācijai nepieciešams laiks.

Kaķim būs nepieciešami:

  • divas bļodiņas – ēdināšanai un ūdenim;
  • nokārtošanās kastīte, smiltiņas;
  • barība.

Ievedot mājās kaķi, ļaujiet viņam apstaigāt un iepazīt dzīvojamās telpas, un uzreiz parādiet, kur atrodas nokārtošanās kastīte. Novietojiet to labi redzamā vietā. Kad peļu junkurs būs iedzīvojies, pēc vajadzības, pārvietosiet to citu